חלק ה - סוגריים מסוג גובלים יחידים

סרטון זה הינו סרטון משלים בסדרה של סרטונים לגבי הנושא המורכב של חיפוש והחלפה בתג בשימוש הנהדר בג'וקרים, ויעסוק בשימוש בסוגריים מסוג <> [יחידים] בחיפוש והחלפה, שמשמעותו, כפי המובא ב'עזרה', שהוא בא לחפש רצף של אפס או יותר תוים על פי מה שנכלל בתוך הסוגריים.​

השלם והמשך