חלק ב - השימוש בקו תחתי

סרטון זה הינו סרטון נוסף בסדרה של סרטונים לגבי הנושא המורכב של חיפוש והחלפה בתג בשימוש הנהדר בג'וקרים, ויעסוק בשימוש בקו תחתי בחיפוש והחלפה, שמשמעותו, כפי המובא ב'עזרה', שהוא קובע איזה טקסט לבחור אם החיפוש מצא משהו.​

השלם והמשך