חלק ד - השימוש בסוגריים מסוג גובלים

סרטון זה הינו סרטון נוסף בסדרה של סרטונים לגבי הנושא המורכב של חיפוש והחלפה בתג בשימוש הנהדר בג'וקרים, ויעסוק בשימוש בסוגריים מסוג << >> בחיפוש והחלפה, שמשמעותו, כפי המובא ב'עזרה', שהוא בא לחפש רצף של תו אחד או יותר על פי מה שנכלל בתוך הסוגריים.​

השלם והמשך