סדרת סרטונים זו הינה לקט של סרטונים קצרים שנעשו מאיזה זמן ואינם מהווים קורס מקיף.

אולם יש בהם מיקוד ענייני לפתוח פתח ללימוד ושימוש במערכת החיפוש וההחלפה של תג.

סדרת הסרטונים - חינם!

הצפייה בסדרת הסרטונים - חינם