מה תמצאו בהדרכה כאן

הסרטונים המובאים בזה אינם קורס רישמי מלא ומקיף כשאר הקורסים שבבית הספר, אלא הם סרטונים מוצלחים וקצרים שנעשו לפני איזה זמן, וזמינים לצפייה אצלי באתר.

כעת ניתן לצפות בהם גם כאן בצורה נוחה ויעילה.

בהצלחה.

השלם והמשך