חלק ב - הסבר ממוקד על הדיאלוג

בסרטון זה נכיר את תיבת הדיאלוג של חיפוש והחלפה והפרטים השונים שבה, ושימושם. חיפוש מילה שלימה. חיפוש על ידי התעלם מניקוד. חיפוש על ידי התעלם מרווחים כפולים. חפש בתחום הנבחר. חיפוש על ידי התייחס לתכונות. את הנושא של הג'וקרים נלמד בשיעורים הבאים אי"ה.

השלם והמשך