חלק ג - אפשרויות ההחלפה

​בסרטון זה נכיר את תיבת הדיאלוג של חיפוש והחלפה ומה שונה בה מאשר בדיאלוג 'חפש' הרגיל. ואופן השימוש הנכון והנוח בכלים שיש בדיאלוג של 'חפש החלף'.


השלם והמשך