חלק ג - השימוש בסוגריים מרובעים

סרטון זה הינו סרטון נוסף בסדרה של סרטונים לגבי הנושא המורכב של חיפוש והחלפה בתג בשימוש הנהדר בג'וקרים, ויעסוק בשימוש בסוגריים מרובעים בחיפוש והחלפה, שמשמעותו, כפי המובא ב'עזרה', שהוא בא לחפש תו יחידי על פי מה שנכלל בתוך הסוגריים.

השלם והמשך