הגדרות צפיה בסרטונים שבקורס

הגדרות צפייה בסרטונים שבקורס - המלצה...

אני ממליץ באופן אישי להגדיר את הצפיה בקורס כפי המוצג לקמן

שתהיה הפעלה אוטומטית לסרטון הבא, שתהיה השלמה אוטומטית - דהיינו שמיד בסיום הסרטון יעבור לסרטון הבא

וגם לקבוע מהירות צפיה על 1.25 - אמנם הקול של הסרטון משתנה, אבל הקצב יותר מוצלח.

בהצלחה!

הורדה
השלם והמשך