קורס לכתיבת סקריפטים בתג

הקורס בתהליך בניה

מדי פעם יתווספו סרטונים נוספים

הפרק הראשון חינם להתרשמות

₪500

קורס 'כתיבת סקריפטים' - בסיסי