סוגי משתנים

בשיעור הזה אנחנו מסבירים על סוגי משתנים בתחום התיכנות בכלל, ובסביבת הכתיבה של סקריפטים לתג בפרט.

במהלך השיעור נחסרה התייחסות חשובה לסוג משתנה אחד - משתנה בוליאני, והשלמנו את ההתייחסות אליו בשיעור בהמשך הקורס.

השלם והמשך