הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הקצאת פקודה לפריט בדיאלוג

תוכן ההרצאה נעול
אם כבר נרשמת, תצטרך להתחבר.
הירשם לקורס לביטול הנעילה