הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הרחבה לעניין הדגשות וביטול הדגשה למילה ראשונה

תוכן ההרצאה נעול
אם כבר נרשמת, תצטרך להתחבר.
הירשם לקורס לביטול הנעילה