חלק ראשון - הקדמה לתוים כללים

להלן אותו שיעור, עם אפשרות צפיה שונה (מותאם למשתמשי נטפרי)השלם והמשך