רשימה קבוצה זרמים

האפשרויות ברב טקסט הן רבות.

השליטה למיקום טקסטים על הדף ברב טקסט תלויה ביכולת שלנו להגדיר נכון את הטקסטים.

סרטון זה כולו סביב מצגת לחדד ולהבין את ההבדלים בין רשימה קבוצה זרמים - ויחס האיזון ביניהם.

השלם והמשך