עימוד ספרים בכלל ועימוד ספרי קודש בפרט היא מלאכה מיוחדת במינה, וצריך לזה כישרון ורגישות עיצובית מסויימת מאוד. נוסף לזה יש צורך בידע טכני ובפרט למעמדים בתוכנת תג שביסודה אינה ויזואלית.

ישנן הרבה דרכים, והרבה יסודות שיאפשרו למעמד להיות עוד יותר טוב, ועוד יותר מקצועי. וממילא להקל על העבודה - וכמובן להרוויח יותר.

הקורסים שלי מיועדים למעמדים שרוצים לרכוש כלים מעבר לדברים שהם מכירים. שיטות עבודה נכונות. יכולות שליטה בסביבת התג באופן עצמאי.

בכל קורס יש כמה שיעורים לצפייה מוקדמת ללא תשלום. כך שבכל אופן בהחלט שווה להרשם ל'בית הספר' שלי שהיא הרשמה בחינם, להתרשם מהתוכן ולהחליט על המשך ה'לימודים' בקורסים.

התוכן מתעדכן מזמן לזמן.